Nehmotné plnění - Senát 2019

Nehmotné plnění – Volby do Senátu 2019

Jana Volfová – 2. 11. 1957 – volební kauce 20 000,-