Programové priority pro EU

Programové priority pro EU – chceme zpět naši suverenitu
bojujeme proti sedmi hříchům bruselské byrokracie:

1. Podpora násilí – Zastavíme nelegální migraci do EU a zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů

2. Šíření chudoby – Zastavíme řízenou populační explozi v nejchudších zemích světa

3. Arogance moci – Vrátíme právo veta členským státům EU

4. Chamtivost oligarchů – Progresivně zdaníme globální firmy

5. Plýtvání penězi – Prosadíme dotace EU jen do užitečných programů

6. Nekontrolovatelný růst byrokracie – Snížíme počet a omezíme moc bruselských byrokratů

7. Omezování svobody – Zabráníme vzniku cenzury o omezování základních občanských a lidských práv

Bojujeme proti:

1. Podpora násilí:

Nelegální migrace ohrožuje bezpečnost obyvatel Evropy. Zvláště ve velkých městech dramaticky roste pouliční zločinnost, násilí a terorismus. Islám není náboženství jako křesťanství nebo buddhismus , ale jeho integrální součástí je i politický program a s evropským právem neslučitelné právo šaría. Ohrožuje naše svobody a celou tradiční evropskou kulturu. Islám jako politický program šíří nenávist, podněcuje násilí a zbavuje lidi svobody. Je to stejně nebezpečná ideologie, jako byl fašismus, nacismus nebo komunismus. Z těchto důvodů jsme i proti přijímání tzv. legálních migrantům z islámských zemí.  Prosadíme skutečně účinnou obranu hranic EU, okamžité navracení nelegálních migrantů již v okamžiku, kdy vstoupí do výsostných vod zemí EU, tedy ještě před tím, než se stačí vylodit. Pašerácké čluny pak budou okamžitě ničeny a pašeráci internování.

2. Šíření chudoby:

Programy tzv. pomoci EU přímo či nepřímo (například přes neziskovky) podporují populační explozi v mnoha zemích a tedy růst chudoby, nemocí a beznaděje obyvatel nejchudších zemí světa.  Zahraniční politika a pomoc EU se musí změnit a začít sledovat jeden cíl – snižování ničivé populační exploze a zvyšování životní úrovně v nejchudších zemích světa. Prosadíme, aby jakoukoli pomoc EU dostávaly jen ty země, které budou ekonomicky podporovat rodiny nejvýše s třemi dětmi a zpřístupní širokým vrstvám obyvatel metody plánovaného rodičovství. Chceme, aby programy EU byly zaměřeny na uplatňování metod plánovaného rodičovství a kvalitní výchovy dětí v rodinách a na jejich praktické vzdělání.

Populační exploze mnoha zemí tzv. třetího světa je odpovědná za migraci, násilí, chudobu, globální změny klimatu a neudržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Pokud neprosadíme zastavení exploze, dojde k dalšímu nárůstu masové migrace a k ekologickému zhroucení naší civilizace.

3. Arogance moci:

Získáme zpět naši ztracenou suverenitu – právo veto pro každý členský stát EU. Od vzniku Evropského společenství až do přijetí Lisabonské smlouvy rozhodovaly jednotlivé státy vždy v konsensu. Tím bylo zabráněno tomu, aby silnější a bohatší státy mohly diktovat svou vůli těm menším. Po přijetí Lisabonské smlouvy a zrušení práva veta se stále více prosazuje arogance síly a moci. Typickým příkladem bylo hlasování o tzv. kvótách, ale po odchodu Brexitu lze očekávat nárust diktátu zbylých veůkých států EU vůči státům menším. Jedná se například o připravovaný  promigrační zákon EU. Nepřipustíme, aby se z EU stal skutečný žalář národů.

4. Chamtivost oligarchů:

Prosadíme progresivní zdanění nadnárodních gigantů, které odvážejí z naší země, ale i z celé EU své zisky do daňových rájů nebo je rozmělňují ve stovkách neprůhledných firemních řetězců celého světa. Nebudeme již ekonomickou kolonií, kdy z naší práce a našich národních zdrojů pohádkově bohatnou globální miliardáři. Našim cílem jsou spravedlivé podmínky pro domácí podnikatele a firmy. Nepřipustíme rovněž, aby nadále bylo v České republice prodáváno nekvalitní zboží zavedených značek, které má ale mnohem horší kvalitu, než jaká je v jiných zemích EU. Nebudeme dále tolerovat skutečnost, že si nadnárodní řetězce pletou Českou republiku s německou popelnicí.

5. Plýtvání penězi:

Dotační politika EU se stává nástrojem k vydírání národních států a navíc čím dál tím více dotací směřuje do ideologických programů a organizací – například k politickým neziskovkám a genderovým výstřelkům. Budeme prosazovat, aby dotace EU směřovaly jen do programů, které zvyšují konkurenceschopnost jednotlivých států a současně do podpory bydlení pro mladé rodiny, modernizace a výstavby nemocnic, škol a domovů seniorů a do klíčové dopravní infrastruktury (dálnice, obchvaty, vysokorychlostní železnice).

6. Nekontrolovatelný růst byrokracie:

Budeme prosazovat zásadní snížení rozpočtu pro centrální bruselské orgány. Je třeba radikálně snížit stavy armády úředníků parazitujících na Evropských centrálních úřadech. Moc úředníků musí být výrazně okleštěna a rozhodovací pravomoci je třeba vrátit do rukou skutečně volených poslanců Evropského parlamentu, kteří v současnosti vlastně žádné rozhodovací pravomoci nemají. Zcela nepřípustná je skutečnost, že o Evropě rozhoduje vlastně nikým nevolená tzv. Evropská komise, která se ale chová jaké vláda celé Evropy. Úředníci musí konečně jít příkladem a začít šetřit. Neustále bobtnající rozpočet, ze kterého jsou vypláceny pohádkové platy úřednickým trubcům, musí skončit.

7. Omezování svobody:

Postavíme se všem snahám cenzurovat média včetně internetu a sociálních sítí. Odmítáme snahy o zřizování cenzorských komisí – skupin,,moudrých” , kteří budou rozhodovat o tom, které sdělení je pravdou a které je ,,fake” nebo který názor je ,,nekorektní” či  ,,nesprávný”. Zde se EU vydala rovnou cestou k nesvobodě, k totalitě, kdy skupiny vyvolených chtějí lidem diktovat, co smějí říkat a co ne. Naopak budeme prosazovat, aby EU ze svého rozpočtu podporovala rozšiřování oblastí volného ( bezplatného) přístupu k datovým sítím. Internetový prostor považujeme za moderní podobu veřejných prostranství – jde o digitální náměstí a tam musí mít svobodný přístup každý člověk a mít možnost svobodně vyjadřovat své názory. Zastavíme cenzuru dřív, než na ulicích vzplanou nové živé pochodně.