Suverenita podala ústavní stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Praze

Suverenita podala ústavní stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Praze

Podání ústavní stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Praze o neplatnosti mandátu zastupitele MUDr. Davida Ratha.

Česká Suverenita zastoupená předsedkyní Mgr. Janou Volfovou podala stížnost k Ústavnímu soudu na rozhodnutí Krajského soudu v Praze o neplatnosti mandátu zastupitele, který získal MUDr. David Rath v Hostivici.. „Mnohá soudní rozhodnutí vypadají,  jakoby v našem právním řádu byl speciální zákon – lex Rath – stanovující, že se zákony v jeho případě mají vždy interpretovat v neprospěch Davida Ratha.” říká s nadsázkou Jana Volfová.

Zásadní důvody k podání stížnosti jsou dva:

1. v minulosti Krajský soud v Praze nepřipustil stížnosti na sestavení kandidátky podané až po volbách. Po proběhnutí voleb lze totiž podávat stížnosti jen na průběh a výsledek samotných voleb. Pokud má někdo za to, že kandidátka byla přeložena vadně, měl takovou stížnost podat neprodleně po registraci volebních kandidátních listin. Krajský soud v našem případě postupoval jinak a stížnost připustil, aniž by vysvětlil, proč v minulosti postupoval opačně.

2. Krajský soud konstatoval fakt, že různé krajské soudy v obdobných případech rozhodovaly jinak, tedy přiznal, že v naší republice existují dvě zcela odlišné rozhodovací linie. Stručně řečeno, kdyby stejná kandidátka České suverenity byla podána například v Ústeckém kraji, MUDr. Rath by o mandát zastupitele nepřišel.

Jana Volfová a David Rath jsou přesvědčeni, že v tak závažné věci, jakým je zásah soudů do rozhodnutí voličů a převracení výsledků voleb soudy, by se nemělo dít nahodile jen podle toho, jak se kterému soudci zachce. Česká suverenita narazila na „zjevnou díru” ve volebním zákoně, která umožňuje soudům zcela odlišnou interpretaci.

Jde o závažný zásah měnící vůli voličů a ve svém důsledku jde o narušení principů demokratické správy obcí, ke kterému MUDr. D. Rath poznamenal: „Jde o další příklad právního bordelu, který u nás vládne.”

Cílem České Suverenity a MUDr. D. Ratha není získat zpět mandát zastupitele, ale jde nám o sjednocení rozhodování soudů pro budoucnost, aby k obdobným účelovým výkladům jednotlivými soudy už nedocházelo. „Je nám jedno, zda Ústavní soud uzná za zákonné rozhodnutí Ústeckého nebo Středočeského krajského soudu, ale musí platit jen jeden výklad.” shrnula důvody Jana Volfová.