Tisková zpráva: Problémy zdravotnictví

Tisková zpráva: Problémy zdravotnictví
  1. Krádež za bílého dne, která nemá obdoby

Česká Suverenita má vážné obavy, že se připravuje krádež  Všeobecné zdravotní pojišťovny, která má roční rozpočet stovek miliard korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opakovaně vyjádřil svůj záměr novelizovat zákona o VZP, kde chce především změnit obsazení správní rady. Správní rada je přitom nejvyšší orgán, který pojišťovnu řídí (vystupuje jako vlastník) a rozhoduje o prostředcích vybraných od občanů. U VZP je pojištěna většina lidí především těch, kteří zdravotní péči potřebují a čerpají nejvíce – seniorů a dětí. Peníze VZP jsou tvořeny povinnou zdravotní daní od občanů a příspěvkem ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce. Protože jde o povinné platby, vlastně daně, tak je správní rada volena poslanci a vládou ČR. Tento princip chce ministr Vojtěch zásadně změnit a z rukou Poslanecké sněmovny Parlamentu chce stovky miliard převést do rukou jednotlivců, které vyberou různé podnikatelské a lobbistické skupiny. Tím se kontrola stovek miliard a kontrola úrovně poskytované zdravotní péče dostane z rukou státu do rukou neprůhledných skupin, tak jak je tomu u některých zaměstnaneckých pojišťoven. Celá chystaná transakce působí  jako „loupež za bílého dne“ a jde o loupež takového rozsahu, který nemá v historii naší země obdoby. VZP je finančním  perpetum mobile, jehož roční rozpočty jen rostou a nyní dosahují stovek miliard. Je takřka jisté, že o záměru privatizace miliardových výnosů zdravotního pojištění musí vědět i premiér Babiš a nabízí se otázka, zda neplánuje ovládnout VZP prostřednictvím svých firem. Podobně totiž některé firmy ovládly například Průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Česká Suverenita před takovými záměry varuje a považuje je za nebezpečné a naprosto nepřijatelné, ve svém důsledku vedoucí k tunelování VZP v nebývalém rozsahu, který předčí největší tunelářské kauzy devadesátých let a k ohrožení poskytování zdravotní péče.

  • Personální krize zdravotnictví

„Ministr Adam Vojtěch naprosto nezvládá řešení rostoucí personální krize českého zdravotnictví.  To, že takřka všude schází lékaři a zdravotní sestry, ví v naší zemi každý, jen pan ministr, nejspíše většinu dne zahleděn do svého obrazu v zrcadle, věci nevěnuje pozornost” řekl bývalý ministr zdravotnictví David Rath.  „Mohl by mít zajímavou kariéru manekýna nebo gigola, ale jako ministr zdravotnictví zoufale selhává“ dodal. Úroveň zdravotní péče je přímo závislá na počtech a kvalitách zdravotníků. Ze strany ministra je patrná pouze snaha zametat pod koberec průšvihy (viz třeba kauza rumburské nemocnice) nebo krýt absenci lékařů v mnoha malých nemocnicích.  Když už se k problému ministr konečně vyjádřil, přišel s nefunkčními návrhy buď na navýšení počtu studentů medicíny, kdy efekt tohoto opatření bude poprvé patrný nejdříve za 10 let a to je navíc velmi nejisté neboť čeští lékaři odchází pracovat do zahraničí. Když si i to ministr konečně uvědomil, přichází s návrhem, jak zadržet lékaře po atestaci v naší zemi, přitom si ale nevšiml, že odchází většinou hned po promoci, protože získat atestaci v ČR je velmi obtížné. I to je důvod odchodu stovek mladých lékařů.  Rozklad systému vzdělávání lékařů je dnes nejspíše silnějším důvodem hledání zaměstnání v cizině, než horší platové podmínky. Obdobné je to i u zdravotních sester, kde vedle platů jde o problém se vzděláním a ministr neumí udělat tak jednoduchou věc, jakou je vrátit sestry do středních škol a ukončit jejich první a povinný vzdělávací stupeň maturitou zaměřenou především na odborné předměty a ne předměty, které sestra nikdy k ničemu potřebovat nebude. Česká Suverenita vyzývá premiéra Babiše, aby neschopného ministra odvolal a resort svěřil nějakému odborníkovi, což před volbami konečně i sliboval. Sliboval vládu odborníků a ne nedovzdělaných floutků, kteří až po nástupu na ministerstvo začnou příslušný obor studovat, navíc u tvůrců Julínkovy reformy zdravotnictví.